Program DURISOL pre statikov

Program DURISOL 2011 pre statikov
Program slúži na overenie odolnosti stien a pilierov podľa normy STN EN 1992-1-1 z debniacich tvárnic Durisol, vyplnených prostým betónom. Program DURISOL 2011 je pracovný zošit programu Microsoft Office Excel, takže k jeho používaniu musí mať užívateľ tento program nainštalovaný.
Návod k programu
Návod obsahuje popis funkcií a spôsob ovládania programu so vzorovým príkladom.
Ukážka výstupu z programu
Ukážka výstupu z programu DURISOL 2011.