Program POROTHERM pre statikov

Program POROTHERM 2010 pre statikov
Program slúži na overenie odolnosti nevystužených murovaných prvkov (stien a pilierov) podľa normy STN EN 1996-1-1 z murovacích prvkov POROTHERM od firmy Wienerberger Slovenské tehelne, spol. s.r.o., pri pôsobení prevažne zvislého zaťaženia. Program POROTHERM 2010 je pracovný zošit programu Microsoft Office Excel, takže k jeho používaniu musí mať užívateľ tento program nainštalovaný.
Návod k programu
Návod obsahuje popis funkcií a spôsob ovládania programu so vzorovým príkladom.
Ukážka výstupu z programu
Ukážka výstupu z programu POROTHERM 2010.