Služby

STANDING s.r.o. poskytuje svojím klientom nasledovné služby:

 

Statika nosných konštrukcií pozemných stavieb

 • Vyhotovenie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb pre stavebné povolenie aj realizáciu podľa platných slovenských a európskych noriem (STN EN, Eurokódy), najmä pre rodinné domy, bytové domy a halové objekty
 • Overenie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb
 • Vykonávanie prieskumov a statických posudkov
 • Technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb

 

Rekonštrukcia betónových, murovaných a drevených nosných konštrukcií

 • Zistenie príčin porúch po vykonaní statického prieskumu
 • Návrh na odstránenie porúch
 • Posúdenie odolnosti nosných konštrukcií s návrhom vhodného spôsobu zosilnenia
 • Vypracovanie projektu pre realizáciu

 

Navrhovanie konštrukcií z tenkostenných oceľových prvkov, tvárnených za studena

 • Halové objekty zo systému firmy FRISOMAT, s.r.o.
 • Rodinné a bytové domy zo systému HORIZONT®

 

Statika murovaných konštrukcií

 • Navrhovanie a posudzovanie murovaných konštrukcií (steny, piliere, klenby a preklady) podľa noriem STN EN 1996, Eurokód 6 a STN ISO 13822
 • Navrhovanie konštrukcií zo zovretého muriva
 • Vypracovanie pomôcok pre navrhovanie murovaných konštrukcií

 

Služby pre stavebníkov a stavebné firmy

 • Autorský dozor projektanta
 • Technický dozor investora
 • Činnosti stavbyvedúceho

 

Osvedčenia