1 2 3 4 5

O firme

Vítame Vás na našej internetovej stránke !

 

STANDING s.r.o. je statická projektová kancelária so sídlom v Komárne, ktorá sa zaoberá hlavne navrhovaním a posudzovaním nosných konštrukcií pozemných stavieb.

Navrhovanie konštrukcií vykonávame od koncepcie až po realizáciu podľa platných slovenských a európskych technických noriem, navrhnuté konštrukcie spĺňajú všetky kritériá stability a spoľahlivosti. Pri projektovaní využívame najnovšie výpočtové metódy, statické a dynamické výpočty sú spracované na priestorových výpočtových modeloch pomocou moderných programov SCIA ENGINEER a GEO, čím sa docieli vyššia hospodárnosť stavieb. Výkresová dokumentácia je spracovaná pomocou programu AutoCAD s využitím profesijnej nadstavby pre tvorbu výkresov výstuže CADKON RCD.

V prípade záujmu alebo bližších informácii kontaktuje nás. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

S pozdravom, konatelia firmy:                                                                           

         

     Ing. Zoltán Szabad, PhD.   

     Ing. Edina Szabad