Komunitné centrum - Obecný úrad Vozokany

Data Of Project

Miesto stavby: 
Vozokany
Investor: 
Obec Vozokany
Architekt: 
Ing. arch. Martin Šarafín
Statik: 
Ing. Zoltán Szabad, PhD.
Nosná konštrukcia: 
zosilnené základové pásy
zosilnené murované steny
železobetónový strop
drevený krov a terasa
Stupeň projektu: 
na realizáciu
Dátum vypracovania: 
marec 2010