Modernizácia hasičskej zbrojnice vo Vlčanoch

Data Of Project

Miesto stavby: 
Vlčany
Investor: 
Obec Vlčany
Architekt: 
Ing. Zuzana Takácsová
Statik: 
Ing. Zoltán Szabad, PhD.
Nosná konštrukcia: 
zosilnené základové pásy
zosilnené murované steny
železobetónový strop
drevený krov
Stupeň projektu: 
na realizáciu
Dátum vypracovania: 
september 2008