Rekonštrukcia kaštieľa Belá - II. a III. sekcia

Data Of Project

Miesto stavby: 
Belá
Investor: 
UKE s.r.o.
Architekt: 
JD & C spol. s r.o.
Statik: 
Doc. Ing. Július Šoltész, PhD.
Ing. Ľuboš Rojko, PhD.
Ing. Zoltán Szabad, PhD.
Ing. Peter Pavlák
Ing. Kristián Kovács
Nosná konštrukcia: 
zosilnené základové pásy
murované steny
zosilnené klenby
vyľahčený strop
zosilnený drevený krov
Stupeň projektu: 
na realizáciu
Dátum vypracovania: 
október 2006