Rodinný dom v Senci

Data Of Project

Miesto stavby: 
Senec
Investor: 
-
Architekt: 
Ing. arch. Zoltán Bartal
Statik: 
Ing. Zoltán Szabad, PhD.
Nosná konštrukcia: 
základové pásy a pätky
murované steny HELUZ
železobetónový strop
drevený krov
Stupeň projektu: 
na realizáciu
Dátum vypracovania: 
marec 2010