Hala Rimo WVZ II - technický dozor investora

Data Of Project

Miesto stavby: 
Komárno
Investor: 
RIMO, s.r.o.
Architekt: 
Ing. Peter Trávniček
Statik: 
Ing. Peter Trávniček
Nosná konštrukcia: 
železobetónové pätky
oceľová hala ASTRON
Stupeň projektu: 
na realizáciu
Dátum vypracovania: 
september 2010